Valpförmedling

Kanske har du redan bestämt dig för en Old English Sheepdog. Eller så har du ytterligare frågor som du inte fått besvarade på denna hemsida. Om du vill veta vart det finns valpkullar på gång så hör du av dig till vår valpförmedlare.

OESS valpförmedlare

 

Lena Gromoff

Tel: 070 766 74 90

e-mail: lena@gromoff.se

 

OESS valpförmedlare förmedlar endast valpkullar som uppfyller klubben riktlinjer enligt nedan.

OESS regler för valpförmedling

(Beslutade i april 2014, publicerade i Bobtail nr 2/2014)

 

För att få valphänvisning via Old English Sheepdogsällskapet krävs, förutom att uppfödaren är medlem i Old English Sheepdogsällskapet, att:

 

Båda föräldradjuren skall vara:

• HD-röntgade u.a. (Grad A eller B).

• Ögonspeglade inom ett år före parning och ej visa tecken på ärftlig katarakt eller PRA. Y-sömskatarakt får förekomma men endast på ett av föräldradjuren.

• Utställda på officiell utställning (FCI eller motsvarande) minst 1 gång och då erhållit lägst VG (Very Good).

• Inavelsgraden får inte överstiga 6,25% (3-ledsstamtavla)

• Minst ett av föräldradjuren ska vara PCD-testad och inte visa anlag för sjukdomen.

 

För tik gäller dessutom följande: Tiken ska vid parningstillfället ha uppnått en ålder av minst 24 månader

 

Uppfödaren skall i övrigt följa SKK:s grundregler och avelspolicy.

Klicka här för att läsa om arbetsrutinen för valpförmedlare.

Nyfödd

2,5 vecka

4 veckor

5 veckor

6 veckor

8 veckor och dags att flytta hemifrån!