Riktlinjer Tio-i-topp

För att delta i konkurrensen om de tio främsta placeringarna under året krävs medlemskap i OESS. Medlemsskapet löper per kalenderår och medlemsavgiften skall vara klubben tillhanda senast den 31 januari för det år medlemsskapet ska gälla. I de fall medlemsavgiften inte kommit klubben tillhanda före förfallodagen räknas poäng från och med månaden efter betalning av medlemsavgiften erhållits. Poäng beräknas från 1 januari till och med 31 december.

Poängberäkning för Old English Sheepdog Sällskapets utställningslistor ser ut som följer:

Samtliga internationella och nationella SKK utställningar, samt alla SGVK och OESS officiella specialutställningar är kvalificerande. Poäng sammanräknas för de fem bästa placeringarna för fem olika domare. Excellent krävs för att erhålla poäng. BIG och BIS placeringar räknas inte, och inte heller resultat för valpar.

Årets veteran beräknas på samma sätt som Årets OES. Dessutom tilldelas 2 poäng för CK.

 

För varje slagen konkurrent inom könet tilldelas ytterligare 1 poäng (endast deltagande hundar räknas). BIR hunden tilldelas även 1 poäng för varje deltagare i det motsatta könet.

Årets OES

BIR

BIM

Bhkl/Btkl 2:a

Bhkl/Btkl 3:a

Bhkl/Btkl 4:a

Tio-i-topp

15 poäng

10 poäng

8 poäng

6 poäng

4 poäng

Vinstrikaste uppfödare blir den som under året haft minst två uppfödningar som placerats i bästa hanhundsklass, respektive bästa tikklass. Uppfödargrupp som tilldelats HP ges 10 poäng samt 10 poäng för varje slagen uppfödargrupp.