top of page

Klubbens historia

Även om rasens historia sträcker sig längre än så, är det först på 1960-talet som Old English Sheepdograsen började få fäste i Sverige, och kort därpå, år 1964, föreslog och genomförde Herr Caj Håkansson skapandet av en rasklubb.

Syftet med klubben skulle vara att tillvarata bobtailrasens intressen, och verksamheten skulle bedrivas under namnet "The Bobtailers". Ett medlemsblad skulle sammanställas och vara sina medlemmar tillhanda vid två tillfällen per år.
The Bobtailers bytte 1969 namn till Old English Sheepdogsällskapet - OESS.

1968 höll klubben sin första utställning och år 1970 bjöd klubben för första gången in en domare från rasens hemland England, Mrs Mable Gibson, Beckington Kennel. Till denna utställning anmäldes 42 stycken hundar.

Till en början hölls klubbens tävlingar inofficiellt och saknade därmed möjlighet att tilldela cert, men vid två tillfällen under de tidiga åren samarbetade klubben med Svenska Kennelklubben och lyckades bjuda in rasspecialister från England till SKK's utställningar. 1977, Stora Stockholm, där Ann Davies från Kennel Loakespark, dömde, samt 1988 i Vadstena då Norman Harryson från Kennel Fernville dömde.

Året 1989, klubbens 25 års jubileum, hölls hela tre utställningar med chans att erhålla cert. Globen, anordnad av OESS i samarbete med SSD (nuvarande SGVK), Kungälv, anordnad av OESS västra avdelning, samt Stockholm, anordnad av OESS östra avdelning.

Under 1970-talet ökade antalet OES i Sverige och födelseantalet låg runt 150-180 valpar årligen. (något att jämföra med 2020-talets ca 0-20 valpar per år.) Det stora antalet valpar under 70-talet bidrog till stor spridning av OES-ägarna runt om i landet, och möjliggjorde grundandet av fler avdelningar under moderklubben. Under årens lopp har klubben haft flera avdelningar aktiva; Södra-, Västra, och Östra avdelningen, samt Mälardalen. Idag år 2022, när klubben närmar sig sitt 60-års jubileum, är enbart moderklubben Old English Sheepdogsällskapet aktiv.

"Sometimes angels choose fur instead of wings"

bottom of page