Välkommen till OESS hemsida!

1/10

Sheepdog?

Då är Old English Sheepdogsällskapet (OESS) något för dig! Alla är välkomna som medlemmar i föreningen. Klubben arrangerar olika aktiviteter, bland annat OES-promenader, utställningar, vallanlagsprov, pälsvårdsträffar och mycket mer! Som medlem erhåller du dessutom vår fina medlemstidning "Bobtail" som kommer ut två gånger per år. Läs gärna mer under rubriken OESS.

Old English Sheepdogsällskapet är en rasklubb som tillhör Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK), som i sin tur är en specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK), och därmed också under den internationella organisationen FCI.