Bobtail

Old English Sheepdogsällskapets medlemstidning heter Bobtail.

Förhoppningen med vår tidning är att den ska vara bred och intressant med ett innehåll som passar alla, oavsett inriktning. Vi vill blanda utställning, vallning, bruks, lydnad, avel, soffhäng...

I tidningen publicerar vi bland annat reportage, faktatexter, resultat, frågespalt samt läsarnas egna berättelser och artiklar.

Bidrag till tidningens innehåll tas tacksamt emot på bobtailtidningen@gmail.com

oes-bild03.jpg
oes-bild02.jpg